Deutsche Bank - bezwarunkowo darmowe Konto Premium

Konto dbNET PREMIUM Deutsche Bank za prawdziwe 0 zł z możliwością otwarcia wysokooprocentowanej lokaty, konta oszczędnościowego oraz Lokaty db Plan 500+Premia

Cechy konta internetowego dbNET PREMIUM Deutsche Bank

Konto za prawdziwe 0 zł!

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta (w promocji do 31 grudnia 2017 włącznie)
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie (ale musisz uważać na opłaty operatorów bankomatów, które są niezależne od DB)
 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet (standardowe przelewy Elixir)

Miesięczna opłata za prowadzenie konta do 31 grudnia 2017 r. włącznie wynosi 0 zł. Od 1 stycznia 2018 r. wynosi 0 zł w przypadku, udzielenia zgody marketingowej i utrzymania jej w danym miesiącu oraz spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków:

 • regularne wpływy na Konto dbNET PREMIUM będą wynosiły min. 5 000 zł lub
 • będzie posiadać w banku aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50 000 zł.
 • w przypadku nie spełnienia warunków od 1 stycznia 2018 r. miesięczna opłata wynosi 20 zł i będzie pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy do 15-go dnia kolejnego miesiąca.

Oprocentowane 1,3% (w promocji do 31 grudnia 2017)

 • Całość salda na Twoim rachunku będzie oprocentowana na 1,3% od pierwszej złotówki, z kapitalizacją odsetek na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
 • Oprocentowane stałe z kapitalizacją odsetek na Koncie dbNET PREMIUM następuje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Do Promocji dbNET PREMIUM można przystąpić do 31 grudnia 2017 r., szczegóły w regulaminie na stronie banku

Z limitowaną kartą debetową IQ World MasterCard

 • 0 zł za kartę IQ World MasterCard do konta
 • Płacąc kartą zbierasz punkty, a następnie wymieniasz je na nagrody w programie Priceless Specials
 • Szybkie i wygodne płatności zbliżeniowe za zakupy w internecie

Dostępne z nową bankowością internetową db easyNET

 • Kontroluj swoje finanse gdziekolwiek jesteś i na dowolnym urządzeniu
 • Sprawdzaj na bieżąco informacje o rachunkach
 • Wykonuj przelewy do dowolnych odbiorców
 • Porównuj fundusze z innowacyjną porównywarką funduszy dbNavi i kupuj je bezpośrednio z bankowości internetowej

Dodatkowo w pakiecie PREMIUM

Lokata 3%

 • na 12 miesięcy
 • do 100 000 zł
 • ze stałym oprocentowaniem
 • minimalna kwota Lokaty powitalnej wynosi 20 000 zł
 • możliwość otwarcia Lokaty powitalnej dotyczy klientów, którzy założą Konto dbNET PREMIUM w okresie do 31 grudnia 2017 r. włącznie.
 • możesz otworzyć maksymalnie 5 Lokat powitalnych nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia założenia Konta dbNET PREMIUM, szczegóły w regulaminie na stronie banku

2,55% na koncie oszczędnościowym

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie
 • możliwość nieograniczonych dopłat oraz wypłaty środków w razie potrzeby bez utraty należnych odsetek
 • Oprocentowanie 2,55% w skali roku przez pierwsze 4 miesiące obowiązuje od dnia otwarcia db Konta Oszczędnościowego Plus w systemie, gdy saldo środków nie przekracza kwoty 100 000 PLN. w przypadku gdy saldo środków na koncie jest wyższe niż 100 000 PLN, oprocentowanie całości salda środków wynosi 1,05%. Po upływie 4 miesięcy oprocentowanie wyniesie 1,05%.Oprocentowaniem 2,55% objęte są wyłącznie środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym Plus w pakiecie z kontem osobistym dbNET PREMIUM, dodatkowe inf. w regulaminie

Lokata db Plan 500+Premia

 • nawet 500 zł rocznej premii na każde dziecko
 • możliwość założenia 1 lokaty na każde posiadane dziecko
 • możliwość nieograniczonych dopłat
 • brak opłat za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie lokaty
 • db Plan 500+Premia jest Lokatą na okres 10 lat dla nowych oraz obecnych Klientów Banku, którzy potwierdzą fakt posiadania dziecka poniżej 18 roku życia. Każdy Rodzic / Opiekun prawny ma możliwość otwarcia maksymalnie jednej Lokaty db Plan 500+Premia na każde posiadane dziecko, które w dniu jej otwarcia nie przekroczyło wieku 18 lat, jednak nie więcej niż pięć Lokat tego typu.
 • Warunkiem koniecznym do otwarcia Lokaty db Plan 500+Premia jest posiadanie lub otwarcie Konta osobistego w Banku. Razem z Lokatą db Plan 500+Premia otwierane jest db Konto Oszczędnościowe 500 Plus dedykowane do wypłaty rocznej premii zgodnie z zasadami Regulaminu db Plan 500+Premia.
 • Wysokość oprocentowania Lokaty db Plan 500+Premia ustalana jest codziennie jako równowartość stopy referencyjnej WIBID O/N.
 • Korzyścią poza oprocentowaniem Lokaty db Plan 500+Premia jest możliwość otrzymania dodatkowej premii (nagrody) rocznej, zgodnie z warunkami zapisanymi w Regulaminie db Plan 500+Premia. Maksymalna wysokość premii w każdym roku wynosi 500 PLN (bez względu na wysokość dopłat w danym roku), dodatkowe inf. w regulaminie

Limit kredytowy w koncie do 4 300 zł bez dokumentów dochodowych

 • to dodatkowe środki do Twojej dyspozycji bez konieczności przedstawiania dokumentów dochodowych
 •  Limit kredytowy w koncie przyznawany jest Klientom posiadającym konto, po złożeniu wniosku w Oddziale bądź telefonicznie u konsultanta, na podstawie decyzji podjętej przez Bank po ocenie zdolności kredytowej Klienta, wykonanej na podstawie oświadczenia Klienta na temat osiągniętych dochodów.
 • Bank ma prawo żądać od Klienta dodatkowych dokumentów w celu rozpatrzenia wniosku o limit, dodatkowe inf. w regulaminie.


Tutaj złożysz wniosek: Deutsche Bank - bezwarunkowo darmowe Konto Premium
Deutsche Bank - bezwarunkowo darmowe Konto Premium